Magyar Andrológia

2015 | 3. szám

Keresés

Keresés a tartalomban

Facebook oldalunkElindult Társaságunk Facebook oldala.

Kövessen minket ott is!

Szakmai IrányelvekFeltöltés alatt!

 

Támogatók


 

Tagfelvételi Nyilatkozat

Tudnivalók a tagfelvételi kérelem beadásáról

A Magyar Andrológiai Társaság tagjának jelentkezhet, aki az andrológiai orvosi szakág felé vonzódik, ill. ahhoz kötődően tevékenykedik.

A Társaság célja a megbecsült tradíciókkal rendelkező magyar andrológia továbbfejlesztése, európai szintű működtetése. Ezen célt a téma iránt érdeklődő szakemberek összefogásával, közös szakmai protokollok kidolgozásával, tudományos rendezvények létrehozásával, több szintű, folyamatos szakmai továbbképzéssel és laikus edukációval kívánja elérni.

Az egyesület nyitott, nem kötött szakorvosi képesítéshez, feltétele orvosi végzettség vagy más, egészségüggyel kapcsolatos egyetemi, főiskolai diploma.

A taggá váláshoz nyilatkozatot kell tennie, hogy elfogadja a társaság alapszabályát és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a társaság munkájában, valamint határidőre eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.

A mellékelt adatlapot kell kitölteni és a következő email címre beküldenie: mattvezetoseg@gmail.com

A tagsággal járó jogok és kötelezettségek:

tagok jogai:
 • részt vehet a társaság tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában. Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Társaság működésével kapcsolatban,
 • ajánlásokat tehet a társaságot érintő kérdések megtárgyalására,
 • felvilágosítást kérhet a társaság tevékenységéről, amelyre a Társaság 30 napon belül köteles választ adni,
 • választ, illetve választható a társaság tisztségeire,
 • indítványt tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira,
 • betekinthet a társaság nyilvántartásába,
 • a tagok egyharmada írásban - ok és cél megjelölésével - rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
a tagsággal járó kedvezmények:
 • kedvezményes részvételi díj a társaság rendezvényeire
 • teljes körű hozzáférés a társaság honlapjához és annak szolgáltatásaihoz
 • teljes körű hozzáférés a Magyar Andrológia szakfolyóirathoz, ill. annak on-line verziójához
tagok kötelezettségei:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
 • köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
 • köteles a lakcímét, email elérhetőségét, annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

A társaság szoros kapcsolatot alakított ki az Európai Szexuális Medicina Társasággal, így tagjainknak lehetősége nyílik, a hazai társasági tagsággal együtt az ESSM tagjává is válni.

A nemzetközi tagdíj a magyar tagdíjjal együtt fizethető, a további levelezést és utalást társaságunk vezetősége intézi.
Ennek előnyei:

 • teljes jogkörű hozzáférés az ESSM honlapjához
 • havonta frissített szakirodalmi újdonságok
 • legfrissebb szakmai irányvonalak (Guidelines)
 • videóra rögzített előadások az ESSM konferenciákról
 • legfrissebb kutatásokhoz való hozzáférés a szexuális medicina területén
 • hozzáférés az ESSM Today – társasági hírlevélhez
 • on-line hozzáférés a Journal of Sexual Medicine folyóirat korábbi lapszámaihoz
 • ESSM által meghirdetett ösztöndíjak és támogatások igénybe vétele
  • oktatás, kurzusok
  • pályázatok, ösztöndíjak, támogatások
 • csökkentett részvételi díj az ESSM konferenciáin

Az ESSM tagság kombinálható a Nemzetközi Szexuális Medicina Társaság (ISSM) tagságával is. Ez feljogosít az ISSM minden tagsághoz kötött szolgáltatásához, tartalmazza többek között a Journal of Sexual Medicine előfizetését, teljes körű és azonnali hozzáférését, valamint csökkentett részvételi díjat az ISSM/ESSM konferenciákhoz.

A tagfelvételi kérelem beadását követően az elnökség 1 hónapon belül értesítést küld a kérelem elbírálásáról az Ön által megadott email címre.

Budapest, 2016. február 23.

Magyar Andrológiai Társaság
elnöksége

Letölthető dokumentumok

Tagfelvételi kérelem Letöltés
Tagdíj kérelem Letöltés